Avís legal

1.1 Identificació de Bolets de Soca

Bolets de Soca és un marca propietat de Treserras Multimèdia sl. El titular d’aquest lloc web és de Treserras Multimèdia (des d’ara Bolets de Soca). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona n. 14118066, tom 44500, foli 69, full número 457.971

DADES DE BOLETS DE SOCA

* Titular: Treserras Multimèdia S.L.
* Adreça: Mas el Garet Nou s/n, 08550 Els Hostalets de Balenyà (Barcelona)
* Contacte: [email protected]
* Telèfon: 697 50 38 64
* NIF: B66358680

1.2 Drets de propietat intel·lectual

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l’autorització prèvia i expressa de l’empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest website (incloent textos, fotografies, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de Bolets de Soca llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l’empresa per la legislació vigent. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

1.3 Garanties i responsabilitats

Bolets de Soca no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que es pot veure impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l’empresa.

Bolets de Soca no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l’accés a la website. Per tant, l’accés a la nostra pàgina web i la navegació en aquesta es fa sota la responsabilitat de l’usuari.

Bolets de Soca no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència a la web.

1.4 Durada i modificació

Bolets de Soca es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada a el temps de la seva exposició.

1.5 Fur aplicable

Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús, Bolets de Soca i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En el cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Bolets de Soca i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Vic (Espanya). Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.