Clàvies inoculants

Clàvies inoculats per a la producció de troncs destinats al cultiu de bolets. Aquest sistema, també conegut com pellets, dowels o plugs, resulta ser el més net, fàcil i segur. També resisteix millor les condicions climatològiques exteriors i permet inoculacions in situ (soques, arbres caiguts, etc.).

Durante los meses de enero y febrero de 2020 nos mantendremos cerrados por bajas maternidad. ¡Nos vemos a la vuelta!