Miceli sobre gra

Miceli sobre gra d’alta qualitat per al cultiu de fongs i bolets comestibles. Apta per a la producció de substrats i troncs destinats al cultiu de bolets ecològics. Totes les varietats aquí exposades són el resultat d’una llarga selecció de cepes silvestres, seleccionant aquelles que presenten millor adaptabilitat, producció i qualitat gastronòmica. En cap cas s’han manipulat genèticament les cepes.

Durante los meses de enero y febrero de 2020 nos mantendremos cerrados por bajas maternidad. ¡Nos vemos a la vuelta!